pátek 13. října 2017

O divých lidech


Slovanští pohané spatřovali božstva a démony v živlech, přírodních úkazech i v krajinných útvarech. Zvláštní úcty se u nich těšily především stromy a lesy. Ještě v 11. století bylo v našich krajích zvykem navštěvovat křoviny a háje, přinášet oběti lesním velikánům a žádat tak o jejich přízeň a zastání. I přes řadu zákazů si víra v lesní bytosti vždycky našla svou cestu a dodnes o nich vypráví mnoho pověstí. V Rusku se setkáte se zlomyslnými bůžky Lěší a jejich ženuškami Lisunkami. Maloruský Perelestnik je svou podstatou spíše inkubus, který vodí mladé dívky za nos a vysává z nich život. Nejznámější jsou ale diví lidé západních Slovanů, o kterých můžete slyšet vykládat u nás, na Slovensku, v Bulharsku i ve Slovinku.

čtvrtek 28. září 2017

Pouť pro neorganizované introverty

osobní pouť

Jakkoliv jsou pouti zajímavým fenoménem a výjimečnou společenskou událostí, v našich podmínkách je za ideální prostředek k prohloubení svého duchovního života považuje už nejspíš málokdo. V současnosti si cestu své víry volíme mnohem častěji dle svého vlastního uvážení a také nabídka je v tomto směru o poznání větší. Díky nebývalé míře svobody a individualismu se náš přístup pohybuje mezi dvěma extrémy. Na jednu stranu o svém náboženském přesvědčení mnohem více přemýšlíme, přistupujeme k němu odpovědně a nespokojujeme se s prostým co bylo dobré pro mé rodiče, bude pro mě taky“; v opačném případě toto téma zcela ignorujeme. Čím dál častěji se nevejdeme do žádné ze škatulek, které nám nabízejí tradiční věrouky a leckdy i přes celkové sympatie zůstáváme mimo kruh určitého náboženského společenství, zjistíme-li, že některá z jeho zažitých pravidel zásadním způsobem kolidují s naším vnitřním morálním i osobnostním nastavením.

sobota 23. září 2017

Tajemství v Roztokách


Minulou neděli vedly naše kroky na pražskou Náplavku. Popravdě to nebyly žádné kroky, jako spíš zběsilý trysk proložený neohrabanými poskoky, když jsme v úctyhodné rychlosti, s batoletem na zádech, překonávali železniční násep a most, protože jsme kvůli mojí nepřesné práci s jízdním řádem (po kolikáté už ale!) nabrali značný časový skluz. Tentokrát jsme měli štěstí. Na Náplavku jsme dorazili za pět minut jedenáct a v jedenáct už jsme mávali na břeh tátovi. Stáli jsme na palubě lodi Tajemství, která nás měla odvézt do jiného města a vlastně i do úplně jiného světa.

neděle 17. září 2017

Podmalba a svatba v Musaionu

sklomalba

Minulý víkend jsme se s Kristiánem vypravili do Musaionu Hl. m. Prahy. Konaly se zde tradiční řemeslné dílny pro děti a dospělé, při kterých jsme se tentokrát seznámili s technikou malby na sklo. Stihli jsme si také prohlédnout aktuální krátkodobou výstavu, která se věnuje tématu lidové svatby a navazuje tak na jarní výstavu Námluvy. Jaké jsou naše dojmy a jak nám šlo tvoření od ruky se dočtete v naší reportáži.

neděle 10. září 2017

20 poutních míst Čech, Moravy a Slezska pro poutníka 21. století


Nejlepším způsobem, jak si o něčem udělat dokonalejší obrázek, je zkusit si to na vlastní kůži. A platí to i o poutích. V minulých dílech našeho seriálu jsme se seznámili s jejich historií a průběhem a nyní můžeme náš průzkum přesunout do terénu. Zajímavých poutních míst je v našem kraji celá řada a stejně hojná je i literatura, jejímž prostřednictvím se s nimi můžete blíže seznámit. V ústřední knihovně v Praze najdete takových titulů na dvanáct set. Všechny poutní cíle jsou svým způsobem krásné a výjimečné, takže pokud vám jde o hezký výlet na místo s určitým duchovním přesahem, můžete své rozhodnutí bez obav svěřit náhodě. Pokud se ovšem chcete zúčastnit nějaké živé, plnokrevné pouti se vším, co k ní patří, bude třeba více plánovat. A nebo se kouknout do našeho seznamu.
Najdete v něm 20 zajímavých poutních míst, kde je poutní tradice stále živá a která se zároveň mohou pochlubit velmi kvalitním doprovodným programem. Tam, kde je to možné, uvádím i datum konání hlavních poutí, abyste rovnou věděli nejen kam, ale také kdy. A abych se k ostatním poutním místům nestavěla macešsky a přezíravě, na konci článku najdete odkazy kde to své, zamilované, určitě najdete. A pokud ne, budu moc ráda, když mi o něm napíšete.