Doporučená a použitá literatura

Vavřinová Valburga: Malá encyklopedie Velikonoc
Vavřinová Valburga: Malá encyklopedie Vánoc
Vaclík Vladimír: Chrámové betlémy v Čechách a na Moravě
Zíbrt Čeněk: Veselé chvíle v životě českého lidu
Sůvová Ladislava: Naše tradice
Vondruška V., Skála F.: Církevní rok a lidové obyčeje
Vondrušková Alena: Český lidový a církevní rok
Trnková Klára: České zvyky a tradice
Raedisch Linda: Dávné kouzlo Vánoc
Jančíková Eva: Historie svateb od nejstarších dob po současnost
Langhammerovi J. a J.: Lidové zvyky
Navrátilová Alexandra: Namlouvání, láska a svatba v české lidové kultuře
Langhammerová Jiřina: Čtvero ročních dob v lidové tradici
Ron Vojtěch - Lidové pašijové divadlo v českých zemích
David Petr - 555památek lidové architektury České republiky
Putík Alexandr: Židovské tradice a zvyky
Hageneder Fred: Moudrost stromů
Škbrada Jiří: Lidové stavby
Langer Jiří: Lidové stavby v Evropě
Václavík Antonín: Textil v lidové tvorbě
Langhammerová Jiřina: Lidové kroje z české republiky
Herynek Petr: Lidové vánoční ozdoby
Baran L., Staňková J.: České a slovenské lidové kroje
Kafka Ludvík: Lidové podmalby na skle
Kafka Ludvík: Dárek z pouti
Večerková Eva:Obyčeje a slavnosti v české lidové kultuře
Navrátilová Alexandra: Narození a smrt v české lidové kultuře
Folklor ČR - mapa
Bestajovský Martin: Lidové obyčeje a nápady pro šikovné ruce - Jaro
Bestajovský Martin: Lidové obyčeje a nápady pro šikovné ruce - Léto
Bestajovský Martin: Lidové obyčeje a nápady pro šikovné ruce - Podzim
Bestajovský Martin: Lidové obyčeje a nápady pro šikovné ruce - Zima
Drápala Daniel: Časové a prostorové souvislosti tradiční lidové kultury na Moravě
Čapka Josef: Lidové tradice jako součást kulturního dědictví
Vondruškovi A. a V.: Průvodce českou historií
Motlová Milada- Průvodce lidovou kulturou
Jančíková Eva: Jak se kdysi...
Melzer Miloš: Anežka Šulová
Pavlicová Martina: Lidová kultura a její historicko-společenské reflexe
Křížová Alena: Ikonografické prameny ke studiu tradiční kultury
Tyllner Lubomír: Lidová Kultura - Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska (3 díly)
Jeřábková Alena: Lidová oděvní kultura
Jeřábek Richard: Lidová výtvarná kultura
Tyllner Lubomír: Velké dějiny zemí Koruny české - Lidová kultura
Vondruškovi A. a V. - Tradice lidové tvorby
Český lid - periodikum
B. Nosek, P. Damohorská - Židovské tradice


Komentáře

Líbí se vám