úterý 13. prosince 2016

Lucie, Slunovrat a Ježíšek jako příslib

Zdroj: http://www.mundo.cz/svedsko/svatky
13. prosince si připomínáme postavu svaté Lucie. Tato světice se těší velmi zvláštnímu postavení - je uznávána nejen západní i východní církví, ale jako jediný světec též luteránskými Švédy a Nory. V severských zemích patří její svátek mezi nejživější tradice.

Sv. Lucie žila na přelomu 3. a 4. století v Syrakusách. Legenda praví, že ačkoliv pocházela z dobře situované rodiny, rozhodla se rozdat svůj majetek a věno chudým a zasvětit svůj život křesťanskému bohu. Aby odradila dotěrné nápadníky, vypíchla si prý dokonce i oči, zrak se jí však zázračně vrátil. Nakonec byla jedním ze zhrzených mužů udána a jako křesťanka odsouzena k prostituci. I tehdy ji však víra ochránila - stráže, které ji chtěly odvléct do veřejného domu jí nemohli pohnout z místa a nepomohlo ani, když si vzali na pomoc pár volů. Nakonec jí bylo mečem podříznuto hrdlo. Od 5. století až dodnes je tedy Lucie uctívána jako panna a mučednice.
Sv. Lucie je patronkou slepců, švadlen, sklenářů, kočích a kajících se nevěstek. Byla vzývána jako ochránkyně při epidemiím, bolestech krku, očních chorobách a úplavici a také ve chvílích, kdy bylo třeba vnést do nepřehledných situací trochu světla. Její hlavní atributy jsou silně spjaty s událostmi z jejího života. Patří mezi ně Luciiny vlastní oči, které světice drží na talířku, palmový list coby symbol mučednictví, meč, který proklál její hrdlo a někdy také provaz, na kterém se ji pokoušeli odvléct do nevěstince.
Santa Lucia, Jacopo Palma il Giovane
V některých případech však může nést také pochodeň nebo lucernu. Pojetí Lucie, coby světlonošky je však mnohem starší, pochází ještě z předkřesťanských dob. Základem jejího jména je latinské slovo lux - světlo. V rámci římské náboženské tradice byla tedy bohyně Lucina ta, která přivádí lidi na světlo, čili patronka porodů. Tato Luciina podoba by mohla dost dobře souviset s původním pohanským svátkem, který díky hegemonii křesťanství časem zdánlivě překryla, z něhož však pramení většina lidových vánočních tradic - svátkem zimního slunovratu.
Svátek zimního slunovratu měl své místo snad ve všech předkřesťanských kulturách tehdejší Evropy. Germáni ho nazývali Yule, Keltové Meán Geimhridh, Slované Kračun a Římané měli své Saturnálie Jeho podstatou vždy byla oslava znovuzrození boha světla. Tento princip se v tradicích zrcadlí až do dnešní doby.V současnosti je tradice oslav sv. Lucie nejsilnější ve Švédsku a okolních státech. Brzy po ránu přichází průvod Luciíí za zpěvu koled do škol i na pracoviště. V čele průvodu kráčí velká Lucie v bílých šatech. Hlavu jí zdobí zelený věnec, na kterém svítí čtyři svíce. Doprovází ji skupina malých, podobně ustrojených Lucií, chlapečků s hvězdou (pozůstatek tamní tříkrálové tradice), perníkových panáčků a vánočních skřítků. Malé Lucie rozdávají sladké kynuté pečivo a perníčky, dospělým i svařené víno.
V české kotlině bývaly Lucie o poznání strašidelnější. Vysoké, bíle oděné postavy s hlavami ovázanými bílou plenou, jejichž tváře halily bílé špičaté masky, které vypadaly jako ptačí zobany (osobně mi tento prvek evokuje středověké morové doktory, ale nevím, jestli nejde o podobnost čistě náhodnou) chodily v předvečer svátku po vsi. V jedné ruce nesly nůž a ve druhé metlu. Dětem, které se nepostily, hrozily rozpárat břicha a vycpat hrachovinou, ty, které se hezky modlily obdarovávaly a zlobivým hrozily metlou. Spadeno měly i na ženy, které ten den nesměly příst ani drát peří.

Lucky na Budějovicku
Možná vás zaráží ten zjevný časový nesoulad. Lucie má svátek 13. prosince, zatím co zimní slunovrat připadá na 21. - 22. Stejně jako v případě jiných křesťanských svátků, které měly nahradit původní svátky pohanské, je i zde na vině juliánský kalendář a jeho nesoulad se skutečným slunečním časem. Ve 14. a 15. století podle tohoto kalendáře svátek sv. Lucie většinou skutečně vycházel na den zimního slunovratu. Díky jeho postupnému zaostávání za astronomickým časem však došlo v 16. století k přestoupení na kalendář gregoriánský, čímž došlo k posunu o deset dní dopředu. S ním se posunul i svátek sv. Lucie. Dnes se tedy zimní slunovrat schoduje spíše s oslavami zrození Ježíše Krista a nutno říct, že i zde je možné najít mezi pohanskou a křesťanskou tradicí mnohé paralely. Ani křesťané sami se nesnaží předstírat, že by se oslavy Ježíšova narození opíraly o skutečné historické datum, podstatná je tu především symbolika. A musím říct, že mně osobně se velice líbí představa miminka, čistého a nepoznamenaného, bezbranného a křehkého, které jako malé světýlko, zatím pouhý příslib, přichází v hodině největší temnoty, kdy zlo triumfuje. Každý rok si tuhle představu zkouším rozvíjet a považuji ji za podstatu Vánočních svátků, která má univerzální přesah a je tu skutečně pro každého. Takže nacházíte-li se v nějakém smutném složitém období, upadáte-li do misantropických stavů, nebo vás tísní enviromentální splín, doporučuji strávit zbytek adventu duchovním cvičením na téma naděje, aby její plamínek ozářil i krajinu vaší duše.

Chcete-li se dozvědět více o zimním slunovratu, nebo svátcích na severu Evropy, můžete se podívat třeba sem:
Švédské svátkySvátek sv. LucieKračunZimní slunovrat a staří SlovanéPohanské VánoceAlban Arthuan


Žádné komentáře:

Okomentovat

Pojďme si povídat...