Modré pondělí

Modré pondělí


Modré, někdy také žluté pondělí se, co do lidové tradice a vnějšího života, nese více měně v poklidném duchu. Pokud však trávíme Svatý týden s Biblí, nejspíš silně cítíme, že je to klid pouze zdánlivý, podobný oku uragánu spíše než spočinutí v míru a bezpečí. Ježíš koná zázraky, nechává vstát Lazara z mrtvých, lidé ho následují a jsou mu nakloněni. V pozadí už ale bují intriky a klíčí zrada.

Čtení z evangelia určené pro tento den


Jan 12, 1-11

  • Šest dní před velikonocemi přišel Ježíš do Betanie, kde bydlel Lazar, kterého vzkřísil z mrtvých. Připravili mu tam večeři; Marta při ní obsluhovala a Lazar byl jeden z těch, kteří byli s Ježíšem u stolu. Tu vzala Marie libru drahého oleje z pravého nardu, pomazala Ježíšovi nohy a otřela je svými vlasy. Dům se naplnil vůní té masti. Jidáš Iškariotský, jeden z jeho učedníků, který jej měl zradit, řekl: „Proč nebyl ten olej prodán za tři sta denárů a peníze dány chudým?“ To řekl ne proto, že by mu záleželo na chudých, ale že byl zloděj: měl na starosti pokladnici a bral z toho, co se do ní dávalo. Ježíš řekl: „Nech ji, uchovala to ke dni mého pohřbu! Chudé máte vždycky s sebou, ale mne nemáte vždycky.“ Velký zástup Židů se dověděl, že tam Ježíš je; a přišli nejen kvůli němu, ale také aby viděli Lazara, kterého vzkřísil z mrtvých. Proto se velekněží uradili, že zabijí i Lazara; neboť mnozí Židé kvůli němu odcházeli a věřili v Ježíše.

Obraz: Marta myje Ježíšovy nohy, Daniel Gerhartz


Články z cyklu Svatý týden

Modré pondělíKomentáře

Líbí se vám