3. neděle adventní


Třetí adventní neděle, jinak též neděle stříbrná, připadá na období mezi 11. a 17. prosincem. Liturgická barva pro tento den je růžová, symbolizující radost z blížícího se konce půstu a očekávaného příchodu Spasitele. Na adventním věnci se zapalují první dvě svíčky Naděje a Mír spolu s třetí růžovou svíčkou, které se říká Gaudete (podle vstupní antifony Radujte se! Pán je blízko!) nebo také svíčka Přátelství či pastýřská. Symbolizuje vzájemnost, bratrství a radost.

Jestliže první polovina adventu nastoluje velká a mnohdy i hodně bolestná témata, druhá polovina přináší motivy neméně závažné ale o přece jen o něco veselejší. Vždyť kam jinam se utíkáme do bezpečí, pro útěchu i dobře míněný rýpanec pod žebra, než ke svým přátelům, rodině, lidem kteří nás mají rádi a kterým na nás záleží. 3. adventní neděle je tedy jako dělaná pro setkání v širším rodinném kruhu, posezení s přáteli a vánoční večírky. Můžeme se potkat s lidmi, které vídáme denně, tentokrát v jiné, sváteční atmoféře. Můžeme se potkat s těmi, které jsme dlouho neviděli, probrat všechny novinky a upevnit stará pouta. Můžeme věnovat svůj čas těm, na které jsme ho během roku neměli. A můžeme se sejít také s těmi, kterým jsme se dlouho vyhýbali a před kterými už se dál nechceme skrývat. Vánoce jsou katalyzátor, který snese velké emoce a gesta. Dají nám prostor, abychom všem po osmi štamprlích vaječňáku prozradili, jak moc, moc, moc je milujeme, abychom rozsekli staré spory a křivdy, nebo se upřímně omluvili za chybu, kterou jsme do té doby nebyli ochotni za nic na světě uznat.

Zároveň je ale dobré neustále držet na paměti, že tohle všechno by mělo být především o dobrovolnosti. Přesvědčení, že o vánocích nesmí být nikdo sám a zarputilé lpění na tomto nepsaném pravidle dovedou leckdy nadělat víc škody než užitku. Přetvářka, strojená veselost a křečovité úsměvy vánoční atmosféře nesvědčí. Pokud jste v obdobné situaci, zkuste nepodlehnout. Já vím, je to občas hodně těžké, někdy skoro nemožné, ale pokud to dokážete, možná se vám i vašemu okolí velmi uleví.
Byli jste pozváni na (před)vánoční návštěvu či večírek a necítíte se na to? Slušně se omluvte a třeba i přidejte krátké vysvětlení, aby druhá strana lépe pochopila vaše důvody a pocity. Příbuzný či kamarád odmítl vaše pozvání? Neberte si to osobně a nebuďte smutní. A pokud se vám k tomu naskytne příležitost, zkuste se i jemně přeptat, co ho k tomu vedlo. Třeba jsou mu tyto věci zcela cizí, nevyhovuje mu forma, či termín. Možná ale, že je jeho důvod mnohem hlubší a svým zájmem, respektem, porozuměním, případně i pomocí dáte dotyčnému najevo, že vám na něm skutečně záleží. Pamatujte, tisíc lidí, tisíc příběhů a i na Vánoce se bohužel občas dějí velmi smutné věci, jejichž připomínka je bolestná a nezapadá do rámce všeobecného veselí.

Z rorátů jsem na dnešní den vybrala pasáž Agnus. Její nápěv pochází z 15. století, zaznamenán je v latinsky psaném Jistebnickém kancionálu.
Doporučená čtení při zažehnutí 3. adventní svíčky jsou verše z knihy Izaiáš 35: 10.

Vykoupení, pravím, Hospodinovi navrátí se, a přijdou na Sion s prozpěvováním, a veselé věčné bude na hlavě jejich; radosti a veselé dojdou, zármutek pak a úpění uteče od nich.
Z knížek jsem pro vás pro tento den vybrala pět titulů, které zvlášť výjimečným a silným způsobem zpracovávají téma přátelství. Několik z nich je určeno především dětem, to ale neznamená, že by jejich poselství nebylo velmi aktuální i pro nás, dospělé.

TWAIN, Mark Dobrodružství Huckleberryho Finna

Příhody dvou nerozlučných přátel Toma Sawyera a Hucka Finna z malého města Saint Petersburg na břehu řeky Mississippi odehrávající se v první polovině 19. století zná patrně každý z nás. Jejich druhý díl jímavým a přesto velmi humorným způsobem popisuje zejména příhody malého Hucka a uprchlého černocha Jima, jejich silné pouto a přátelství, které dokáže čelit veškerým nesnázím, maloměstské morálce i rasovým předsudkům.

HICKS, Ester Sára

Sára je plachá, uzavřená, desetiletá dívka, která nemá žádné přátele, škola ji nebaví, bratr jí dělá neustále nějaké schválnosti, dospělí jí nerozumějí. Je jí dobře jen o samotě v přírodě. Tam nachází klid pro své myšlenky. Vše se změní, když na louce objeví velkou bílou sovu Šalamouna, která jí učí dívat se na svět jinýma očima, učí Sáru, jak přijímat čistou, pozitivní energii. Jak vystoupit z řetězce bolesti, jak si uchovat svůj ventil pro proud svobody stále otevřený, jak získat radost a štěstí.

JUNG, Mathias Malý princ v nás


Základní filozofická, etická a psychologická témata nejznámějšího díla francouzského spisovatele Antoina de Saint-Exupéryho jako prostředek k zamyšlení nad lidskou povahou a vnitřním světem každého z nás.
Na postavách a událostech, které provázejí cestu Malého prince, prezentuje německý psychoterapeut problémy současných lidí tak, jak se s nimi setkává ve své psychoterapeutické praxi. Zamýšlí se nad smyslem života a způsobem, jakým bychom ho měli žít. Kniha je proložena mnohými citáty světových filozofů.

LANGER, Jiří Básně a písně přátelství, Trocha balzámu

Spisovatel a básník Jiří Langer ovládal hebrejský jazyk natolik dokonalým způsobem, že mu nečinilo potíže psát v něm verše. Potvrzují to i tyto dvě sbírky, zařazené do tohoto souboru. V první z nich ("Básně a písně přátelství", 1929) se Langer zamýšlí nad postavením člověka ve světě i nad základními lidskými hodnotami. V jeho poezii se také často objevuje i motiv osamění a právě přítomnost blízkého přítele, která je naznačena v samotném titulu, mu dává sílu tento pocit překonat. Posmrtně publikovaný cyklus "Trocha balzámu", poprvé vydaný roku 1943, je až na několik výjimek psaný již v Langerově palestinském exilu. Kromě biblických motivů se zde nacházejí i básně, které usilují povznést, vzkřísit a obnovit autoritu židovského národa. Rovněž jsou zde obsaženy i některé pražské reminiscence, vzpomínka na Franze Kafku a vedle nich jsou zde i verše, v nichž se autor otevřeně vyjadřuje ke svému náboženskému přesvědčení.


BUBER, Martin Já a ty 

Významná práce Martina Bubera zabývající se základní slovní dvojicí Já a Ty, její podstatou a vnitřní strukturou, vztahem člověka k Bohu a rozhovoru Boha s člověkem. Autor, prožívající dětství se svým dědem, bohatým a především vzdělaným židovským učencem, je od mládí nadán nevšedním vnímáním, později se vzdaluje židovskému ovzduší a zabývá se německou filozofií. Oba tyto proudy se v Buberovi prolínají a dozrávají a výsledkem je jeho hluboké citlivé myšlení a především překlenutí rozporu mezi filozofií a teologií.

FROLEC, Václav Vánoce v české kultuře
3. vyd. Praha: Vyšehrad, 2001, 343 str., ISBN 80-7021-511-9
Kongregace milosrdných sester sv. Karla Boromejského
Vira.cz
Městská knihovna v Praze
Bible

Sbírka článků pro adventní čas


3. neděle adventní


4. neděle adventní

Komentáře

Líbí se vám