Masopust na Veselém kopci

20180127_132908_39083499065_o.jpg
Minulou sobotu jsme se vydali do Hlinska na Vysočině zaskotačit si při jejich vyhlášených masopustních obchůzkách. Jak možná víte, okolí Hlinska je jedním z míst, kde se masopustní obchůzky zachovaly ve své tradiční podobě, tak jak je popisují prameny z přelomu 19. a 20. století. Nejsou organizovány žádnými folklórními soubory, podílí se na nich členové sborů dobrovolných hasičů a místní obyvatelé, což zaručuje velkou míru spontaneity a uvolněnosti. Podoba, složení i průběh masopustní obchůzky má však určitá pevná pravidla a kromě zábavné funkce dodnes vyjadřuje i druhou část své povahy. V převážně agrární společnosti našich předků byl totiž masopust především důležitým prosperitním a přechodovým rituálu.
Hlinecká masopustní tradice je zkrátka naprostý unikát a to nejen v rámci republiky, ale i celé střední Evropy. Není tedy divu, že byla v roce 2010 zapsána na Seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO.
Laufr s ženuškou, za nimi turci, kapela a chumel černých masek
Obcí, ve kterých se tradiční masopustní obchůzky uchovaly až do současnosti je osm. Patří mezi ně Vysočina, Vortová, Studnice, Vítanov, Hamry, Blatno v Hlinsku, Raná a Včelákov. Kromě domácího prostředí jednotlivých obcí se obchůzky konají také v nedalekém skanzenu lidových staveb Vysočiny na Veselém kopci. O tuto obchůzku se obce střídají a letos přišla řada na maškary ze Studnic.

20180127_134726.jpg
Rasík pošťuchuje kobyly ježovkou
První zmínky o studnických masopustních obchůzkách spadají již do poloviny 19. století. Sami studničtí je mezi sebou nejčastěji nazývají vostatky. Právě studnické masky prošly během let oproti svým nejstarším popisům nejmenším množstvím změn. Stejně jako v ostatních vesnicích se zde maškary dělí na červené (hezké) a černé (škaredé). Černé masky se dědí v rodině z generace na generaci, kostýmy červených maškar -laufra, ženušky a turků - jsou putovní, protože se za ně smí převlékat pouze svobodní mládenci. Maska slaměného se plete každý rok nová.

20180127_134849.jpg
Kominíci černí tváře a měří čas
Od 70. let 20. století se v průvodu objevují také děti v dokonalých malinkých kopiích dospělých masek. Ovšem jen těch černých. Ve Studnici prý na tuto skutečnost nepanuje jednotný názor. Někteří novotu přijali, jiným přijde přímé zapojení dětí do obchůzek, s ohledem na jejich původní funkci (blahonosný rituál zajišťující úrodu a plodnost), nevhodné.

20180127_144937.jpg
Tanec s medvědem přináší sílu a plodnost
A jak taková studnická obchůzka probíhá? Nejprve slaměný zatroubí na volský roh. Tolikrát, kolik je v průvodu maškar. Poté se průvod vydá k domu starosty či starostky, kde laufr požádá o povolení obchůzky. Představitel obce na žádost odpoví ustálenou frází:

Vaší žádosti budiž vyhověno. Výskejte, skákejte hodně vysoko, aby letos bohatá úroda byla.
Archiv SLS Vysočina, Hlinsko, výzkumy SLS Vysočina z roku 2003
Poté průvod prochází celou vesnicí. Přitom se zastavuje u každého stavení, laškuje s jeho obyvateli a provádí všechny stanovené rituály. Za svůj výkon jsou maškary odměněny výslužkou, pohoštěním a štamprdlí pro zahřátí a celý zástup pak pokračuje dál. Obchůzka končí odsouzením kobyly a její porážkou, smutečním průvodem a následným kobylím zmrtvýchvstáním. Potom už následuje všeobecné veselí, tanec a zpěv. O půlnoci je pro masky vyhlášeno sólo a když dozní jeho poslední tóny, končí také masopustní oslava.


Ačkoliv maškary z Hlinecka šíří slávu svých obchůzek na nejrůznějších kulturních akcích bez ohledu na region a termín, u sebe doma si potrpí na přenost. Pokud tedy s nimi chcete oslavit masopust v jejich přirozeném prostředí, se vším všudy a jak se patří, máte na to letos čas do úterý 13. února. Pak už přijde popelec a s ním i začátek postního období. Letošní termíny obchůzek najdete na stránkách města Hlinska.

20180127_144959.jpg
Kolový tanec turků - jak vysoko vyskakují, tak vysoké se urodí konopí a len
Na závěr bych chtěla poděkovat všem zúčastněným: veleváženým maškarám, organizátorům ze skanzenu Veselý kopec a především obětavým nadšencům z řad i mimo řady dobrovolného hasičstva, kteří obětavě zajišťovali ty méně atraktivní stránky celého podniku, jako je například celodenní provoz parkoviště. Děkujeme za krásný zážitek, byli jste všichni skvělí!

20180127_145334.jpg

Zajímá vás původ a význam jednotlivých masopustních maškar? Mrkněte se do článku Masopustní maškary.
Učaroval vám Masopust na Hlinecku a chcete se o něm dozvědět více? Pořiďte si stejnojmennou knížku Ilony Vojancové. K dostání je na Veselém kopci ale koupit si ji můžete i online.

Použité zdroje:
VOJANCOVÁ Ilona, Masopust na Hlinecku 
1. vyd. Sychrov: Národní památkový ústav, 2014, 107 str., ISBN 978-80-90587-0-6
Veselý kopec
Studnický masopust

20180127_145816.jpg

20180127_144445.jpg

20180127_145929.jpg
Kobyly dovádí na saních
20180127_151859.jpg

20180127_152822.jpg
Smuteční průvod s poraženou kobylou

Komentáře

Líbí se vám