Lovci orchideí na Milské stráni


V prosincovém článku Sousedský adventní jarmark v Líšnici jsem vám vyprávěla, kterak Kristián pekl a prodával vánoční perníčky. Jak si možná ještě pamatujete, za utržené peníze si pak nekoupil bonbóny, drogy ba ani skejta s pokémonem, ale rozhodl se je darovat na dobročinné účely. Adeptů bylo mnoho, rozvažování ještě více, ale nakonec to u něj vyhrál projekt Českého svazu ochránců přírody Místo pro přírodu, jehož cílem je vykupovat cenné přírodní lokality a navracet přírodu tam, odkud byla dříve vytlačena. A možná si pamatujete i to, že nakonec vánoční překvapení obdržel také Kristián od ochránců. Pod stromečkem ho totiž čekala pozvánka na výpravu za růžovými orchidejemi. A tak jsme se před měsícem sbalili a vydali se na cestu.
Naším cílem byla obec Milý, ležící na rozhraní středních a severních Čech. V její blízkosti se nachází Milská stráň, součást významného přírodního parku Džbán, cenná to přírodní lokalita, která je domovem mnoha vzácných rostlinných i živočišných druhů, ale také útočištěm milovníků přírody a dokonalým místem pro nerušený odpočinek. Na bílém opukovém podloží zde najdete šachovnici původních smíšených listnatých lesů, zbytků bývalých pastvin a sadů i ostrůvky pionýrských křovin. Jedinečný prostor, kde takřka vedle sebe žijí v dobré shodě populace teplomilných i chladnomilných organismů, jejichž jedinou hrozbou je přirozená přírodní sukcese, která je neustále hrozí překrýt neproniknutelnou klenbou habrů, dubů a vápnomilných buků.

20180513 102149 42508881311 o
Pan doktor Vlačiha v akci
Na kraji vsi před obecním úřadem se nás sešlo asi dvanáct a pod vedením doktora Vlačihy jsme se vypravili na pochod. Nenáročnou cestu po vrstevnici vystřídal pološplh-pololez do příkré stráně a pak už se před námi objevila první volná partie pokrytá teplomilnými trávníky ze kterých vyrůstaly ty největší trsy divoké šalvěje, které jsem kdy viděla, ale také několik nesmělých květů rostliny, která byla hlavním cílem naší výpravy - vstavače nachového. Jak jsme postupovali vpřed, postupně se před námi otvíraly nové a nové mýtiny, vstavačů přibývalo až nakonec už bylo všude kolem nás rudo.

20180513 103536 27638338637 o
Náš první vstavač
 Vstavač je původní česká orchidej a na Milské stráni se nachází jeho nejsilnější populace v naší republice, čítající na několik tisíc jedinců. Společnost mu zde navíc dělá i jeho příbuzný vstavač vojenský, okrotice bílá i mnoho dalších vzácných rostlin. Pestrá a zajímavá je také místní fauna. Již několik let je zde pozorován výskyt cikády chlumní. Měli jsme na ni štěstí i my při naší výpravě a mohli jsme si ji pěkně zblízka prohlédnout. Kromě ní je Milská stráň také domovem rozličných druhů plazů a obojživelníků i dalších zástupců z říše hmyzu.

20180513 111304 42508885511 o
Cikáda v chlumní nám zapózovala i zazpívala.

Pan doktor Vlačiha nám celou cestu zpestřoval zasvěceným a přesto uvolněným a nenuceným výkladem, pobízel nás při náročnějších etapách naší trasy a odpovídal na veškeré všetečné dotazy. Společnost nám dělala také jeho paní a synek, který byl s naším Kristiánem ihned jedna ruka. Výlet se nám velmi líbil a pokud máte rádi přírodu a hlavně květiny, bude se určitě líbit i vám. Nachové květy vstavačů se sice objeví zase až v květnu napřesrok, vstupenku do světa jejich křehké krásy si ale můžete pořídit již teď na stránkách kampaně Místo pro přírodu. Celý rok se tak budete mít na co těšit a hřát vás může i pocit, že svým příspěvkem pomáháte chránit to, co je pro tyto jedinečné rostliny nejdůležitější - jejich domov.

20180513 111735 40700845280 o
Výhled do údolí. Suché trouchnivějící stromy jsou zajímavým krajinným prvkem, ale také útočištěm celé řady vzácných a zajímavých živočichů.

20180513 112802 42457342922 o
Vstavačů všude byly celé desítky.
20180513 103421 40700838960 o
A nejen jich. Potkali jsme také spousty šalvěje...

20180513 111535 42508886401 o
... nebo třeba vzácnou okrotici bílou...


20180513 113110 28635855748 o
... a celou řadu dalších rostlin... 

20180513 103722 41786399044 o
...i zvířátek.

 

Komentáře

Líbí se vám